View cart “Đèn đủi Tròn vẽ hoa đào – DL 11” has been added to your cart.

Đèn đĩa vải lụa.

Giá thương lượng

size : 30 x12 ; 40 x 16 ; 45 x 20 ; 60 x 20

Số lượng: