View cart “Đèn tròn vải lụa – VL 01” has been added to your cart.

Đèn vải lụa vẽ trúc

Giá thương lượng

SIZE : 30 x 12, 40 x 16, 45 x 20, 60 x 20 , 35 X14

Số lượng: